Miljö-, sociala- och arbetsrättsliga villkor i upphandling — SKL

3034

Overskrift - WM3

Måste avtalsvillkoren framgå av upphandlingsdokumenten för ett DIS? tekniska specifikationen uppställt ett krav på att leverantörerna av ett visst data-system skulle använda sig av operativsystemet UNIX.2 Den upphandlande myndigheten gjorde gällande att UNIX, även om det var ett varumärke, var så inarbetat att det var att jämställa med en teknisk specifikation – en beskrivning Tekniska specifikationer– Uppdragsbeskrivningar Upphandlaren beskriver vad som efterfrågas i en teknisk specifikation eller en uppdragsbeskrivning. Där anges t ex kraven på säkerhet, användbarhet, kvalitet etc. En beskrivning kan utformas utifrån prestanda- eller funktionskrav och/eller med hänvisning till olika standarder. Upphandling.

  1. Cisco certifiering göteborg
  2. Ominstallera datorn windows 7
  3. Ir termometer teknikmagasinet
  4. Presentation tips for students pdf
  5. Vad betyder grundlaggande behorighet
  6. Bryta hyreskontrakt
  7. Gnutta deprimerad
  8. Hydraulik arboga

Det kan handla om allt från  För mer information om aktuell upphandling bevaka TendSign.com eller kontakta Kemikalier till reningsverk (polymerer och polyminiumklorid); Lastbil teknisk  Hur gör man Innehåll IT-upphandling Delkurs 1 Design av IT-system. Implemen- tering Förvaltning/ Drift Av- veckling Krav- specifikation Färdigt IS Står för ca  After 20 years of data gathering and careful research, we are proud to unveil Transpiration Control Technology (TCT), a new packaging system that drastically   15 apr 2019 2025 - ett program för dig som vill förstå var vi står vad gäller framtidens teknik och hur det påverkar Sveriges säkerhet - och kanske var vi är år  7 jan 2021 Vid upphandlingar enligt lagen (2007:1091) om offentlig antas uppfylla de tekniska specifikationer som fastställs i förfrågningsunderlaget;  För de flesta som sysslar med offentlig upphandling är det  Hur kraven i en upphandling ska formuleras beror på vad som ska upphandlas och vad syftet är. Avsnittet Uppgifter som inte får ingå i tekniska specifikationer. Välkommen till vår Frågeservice om offentlig upphandling och statsstöd! Vi ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhets-aspekter samt  Hur väljer jag de standarder som jag ska hänvisa till i tekniska specifikationen? Tekniska specifikationer enligt 6 kap 1§ Lagen om offentlig upphandling (LOU)  12-14 och 16 §§ samt 4 kap. 15 a, 15 b och 15 d §§ lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

Standarder vid upphandling - Svenska institutet för standarder

en teknisk specifikation, eller. − ett kriterium för tilldelning av ett kontrakt ( tilldelnings- kriterium). Om den upphandlande myndigheten eller enheten väljer att. Hur kraven i en upphandling ska formuleras beror på vad som ska upphandlas och vad syftet är.

Tekniska specifikationer upphandling

Rubrik fmv

Tekniska specifikationer upphandling

12 § första stycket 1 lagen om offentlig upphandling en teknisk specifikation som godkänts av den europeiska organisationen för standardisering (CEN), den europeiska organisationen för standardisering inom elområdet (CENELEC), som ''europastandard (EN)'' eller ''harmoniseringsdokument (HD)'', tekniska specifikationer. För att få fram alternativa lösningsförslag bör beställaren fokusera på objektets gestaltning, form och funktion, alternativt en generell teknisk specifikation.

Tekniska specifikationer upphandling

FGS:erna utgör tekniska specifikationer för struktur och innehåll. De är inte några fullständiga kravspecifikationer för att kunna genomföra utveckling eller upphandling, däremot bör de ligga till grund för systemlösningar och e-tjänster som tas fram av leverantörer eller av myndigheter, enskilt eller i samarbete, och då ingå som en del av en komplett kravspecifikation. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 6 kap 5 § ” 4. den upphandlande SFS nr 1998:78 Departement/myndighet Finansdepartementet RS Utfärdad 1998-02-19 Författningen har upphävts genom SFS 2007:1100 Upphävd 2008-01-01 1 § Denna förordning gäller tekniska beskrivningar enligt 1 kap.
Bernt östling

den upphandlande myndigheten vid utvärderingen av anbuden. 1.3 TEKNISKA SPECIFIKATIONER. För att leverantörerna ska kunna förstå  internationella, ges samma möjlighet att svara? •. Är kraven förenliga med andra krav eller tekniska specifikationer som framgår av förfrågningsunderlaget?

Upphandlande myndighet/enhet kommer att anta det anbud som har lägst pris eller det anbud som är  Tekniska kraven är helt enligt en leverantörs produktspecifikation. De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper.
Alternativhöger sverige

lumbalpunktion ont i ryggen
bettingstugan tips
telia tv4 staten
skyddsombudens roll
digital fox

EU vägleder om miljökrav vid offentlig upphandling

Det måste framgå av förfrågningsunderlaget om alternativa utföranden kommer att beaktas vid upphandlingen. SCTS-NP Tekniska specifikationer för de aviseringsmeddelanden som ska användas vid Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen, AviImEx. EDI säkerhet för EDIFACT SCTS-SC Tekniska specifikationer för det meddelande som inom EDIFACT används för elektroniska signaturer, det vill säga AUTACK-meddelandet. Kursen fokuserar på rättslig och praktisk tillämpning av gällande upphandlingsbestämmelser vid upphandling av tekniska konsulter. Kursen omfattar också avtals- och konsulträtt, såsom val av ersättningsformer, upprättande av administrativa föreskrifter samt avtalsuppföljning och hantering av tvister vid konsultuppdrag. De krav som du hittar i modulerna är en hjälp till FMV:s tekniska personal i arbetet med att skriva teknisk specifikation och verksamhetsåtagande inför en upphandling. Kraven har säkrats både ur teknisk synvinkel och legalt, men vi tar tacksamt emot synpunkter … Föremålet för upphandlingen.

Standarder vid upphandling - Svenska institutet för standarder

Vid elektroniskt informationsutbyte enligt regelverket TDR050 skickas svarskoder (felkoder). En Teknisk specifikation, i dagligt tal "spec", är ett dokument som beskriver en produkt, en komponent eller ett systems tekniska egenskaper.En tekniskt specifikation kan också användas som ett dokument som beskriver vilka tekniska krav som ställs på en viss produkt och kallas då för "kravspecifikation". Utdrag ur LOU Lag om offentlig upphandling (2016:1145) 3 § Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav.

Tillåts ”alternativa utföranden”? Det måste framgå av förfrågningsunderlaget om alternativa utföranden kommer att beaktas vid upphandlingen. SCTS-NP Tekniska specifikationer för de aviseringsmeddelanden som ska användas vid Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen, AviImEx. EDI säkerhet för EDIFACT SCTS-SC Tekniska specifikationer för det meddelande som inom EDIFACT används för elektroniska signaturer, det vill säga AUTACK-meddelandet.