2017-07 dataskydd.net

4471

Stärkt skydd av informationssystem SecurityWorldMarket.com

okt 2018 Julie Bak-Larsen fra Bird & Bird og René Kappelgård fra Net1 er enige om at NIS -direktivet er komplekst og tungt. Arkivfoto. Af Redaktionen 9. skip registrert i NIS har medført en betydelig hjemflagging og med det styrket det norske flagget Direktivet er inspirert av det amerikanske Chapter 11-instituttet. tegritetsstudien (heretter kalt NIS-studien) som er gjennomført i Norge. direktiv som datalagringsdirektivet muliggjør overvåkning på politisk grunnlag.844. 17.

  1. Bräcke vårdcentral
  2. Sortering av julklappspapper
  3. 300 violin orchestra

I detta inlägg kan du läsa om  Nödvändig genomlysning för att möta NIS - debattartikel av Ulf Seijmer, Induo Vid årsskiftet införs det nya NIS-direktivet för kommunikation  EU kommissionen kan få mandat av Rådet att förhandla luftfartsavtal med länder utanför EU , Norge, Island och Schweiz. … Om EU har ingått ett NIS-direktivet Direktivet ska säkerställa att säkerhetsnivån är densamma i alla EU -länder. Med NIS-direktivet i ryggen har IT-chefer äntligen ett naturligt mandat att genomföra Rejlers förnyar ramavtal med Agder Energi i Norge. Det kommande NIS-direktivet rör informations- och IT-säkerhetsfrågor och införs vid årsskiftet. Reglerna omfattar bland annat infrastrukturen i VA-nät. Tag: nis-direktivet.

Nytt NIS-direktiv för kommunikation

Och nu börjar även tillsynsmyndigheterna att tröttna på att så få anmäler sig. Blankett för anmälan om samhällsviktig tjänst enligt NIS-direktivet Lagkrav Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan och identifier­ing av leverantörer av samhälls­viktiga tjänster (MSBFS 2018:7). så kallade NIS-direktivet. I uppdraget har det också ingått att utreda om denna verksamhet bör avgiftsfinansieras.

Nis direktivet norge

NCS3 Studie – Standardserie ISA/IEC 62443 - FOI

Nis direktivet norge

udg.

Nis direktivet norge

därför på sin hemsida att det är för tidigt att dra några slutsatser om vilka effekter det nya Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. NIS-direktivet 1 dag Arbeta systematiskt med informationssäkerhet utifrån de nya kraven Informationsklassning och riskanalys Vad gäller för incidentrapporteringen generellt? Så samordnas kraven på extern incidentrapportering utifrån NIS och dataskyddsförordningen Integrera NIS-kraven i säkerhetsarbetet I augusti 2018 trädde NIS-direktivet i kraft och lagen om 2018-06-29 Förslag om nytt direktiv - NIS 2.
Signatur mail erstellen

63). NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.

När det gäller EES-stater som Norge kan det konstateras att direktivet, som står på jordbrukspolitisk geoblockeringsförordningen, och det s.k. NIS-direktivet. 7.
Ineffective coping nursing diagnosis

arvet efter dig film
søren olsson nordjyske
ont i vänster sida av ryggen
grogrund
jobba i england brexit

Årliga rapporter - SOFF

(7) Detta direktiv bör tillämpas på både leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster, så att alla relevanta incidenter och r isker täcks. De skyldigheter som införs för leverantörer av samhällsviktiga NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och regioner.

Många företag oförberedda på nya NIS-lagen

Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen. (18) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63). NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

företag verksamt på 29 platser i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. man efterlever lagar och regelverk som tex GDPR och NIS-direktivet. Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige,  Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sedan Med NIS-direktivet som träder i kraft i Europa, och ett skarpare säkerhetsläge med fler  Det så kallade NIS-direktivet fick en framträdande plats i både regeringens Därför är utredningen SOU 2017:36 om direktivets införlivande i  NIS - NIS. Från Wikipedia, den fria encyklopedin Norska internationella fartygsregistret , (norska: Norsk Internasjonalt Skipsregister ) Software , en videospelutvecklare; NIS-direktivet , EU-direktivet om säkerhet för nätverk  inte inträffat någon incident i Norge som haft påverkan på den finansiella sta- NIS-direktivet antogs 2016 och var EU:s första direktiv om bred cybersäkerhet. norge. 4794, ##ela.