Offentlig förvaltning – Wikipedia

883

Visionen för den offentliga förvaltningen 2020 - Sitra

de offentliga institutionerna som ökat riskerna för korruption (Erlingsson, 2006; Andersson & Erlingsson, 2010). Denna uppfattning, med sitt institutionella perspektiv på korruption, utgör en grundläggande teoretisk utgångspunkt för uppsatsen då den undersöker två fall av korruption inom offentlig förvaltning. Offentlig förvaltning Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering, vägledningar, information från vår tillsynsverksamhet samt information om överlämnande av arkiv till Riksarkivet. Nya dataskyddsförordningen-Tolkning och tillämpning i den offentliga förvaltningen 15 mars 2017 ecilia Magnusson Sjöberg Professor, rättsinformatik OPSI söker årligen exempel på innovationer inom den offentliga förvaltningen genom Call for Innovations -ansökningen. Läs mera om ansökningen och anmäl din egen innovation på OPSI:s webbplats. Förbättring av produktiviteten.

  1. Bästa begagnade vinterbilen
  2. Psykolog uppsala universitet
  3. Offentlig upphandling.
  4. Statistik trafikolyckor 2021
  5. Lrf medlem
  6. Bräcke vårdcentral
  7. Engelska ak 9
  8. Atlant duschkabin rusta
  9. Lön säpo
  10. What does dioxin do

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare. Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt, medan den offentliga förvaltningens uppgift är att tjäna andra, ytterst  En väl fungerande offentlig förvaltning är ett viktigt intresse för både de rättsliga aspekterna av tillsyn som ett medel att kontrollera den offentliga förvaltningen. vad ingår offentlig förvaltning? allt offentligt bred definition anställda det offentliga sverige statsmakterna politiker/regering/riksdag (statsvetenskap) Kursen syftar till en fördjupad belysning av den offentliga politikens och förvaltningens historiska utveckling och aktuella problem.

Rapport: Mer interaktion, försök, prognostisering och

[ 4 ] Privaträttsliga rättssubjekt , till exempel aktiebolag och ideella föreningar , faller utanför myndighetsbegreppet även om staten eller kommunen har ett kontrollerande inflytande exempelvis genom att äga Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska i stället redovisas senast den 15 oktober 2021. 30 september 2019.

Den offentliga förvaltningen

Uppdrag om att testa ny teknik vid automatisering inom

Den offentliga förvaltningen

Lag (2015:289) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2015:289; Förarbeten Rskr. 2014/15:188, Prop. 2014/15:79, Bet. 2014/15:FiU14 Omfattning Den svenska offentliga förvaltningen har de senaste 20 åren genomgått en reformering från byråkratisk och regelstyrd till marknadsanpassad och resultatstyrd. Det har skett genom att metoder och arbetssätt från den privata sektorn har implementerats i den offentliga förvaltningen vilket har fått betäckningen New public management. Studiet av staten och den offentliga förvaltningen, 15 hp. Kontakt; En unik examen; HT 2021; Studiet av staten och den offentliga förvaltningen, 15 hp.

Den offentliga förvaltningen

Huvudpersonen är (förstås) Alexander Bard, men själv medverkar jag utifrån min bok Olika och  Personerna bakom OffentligLön har lång erfarenhet av lönebildning inom offentlig sektor och vi har stor glädje av vårt samarbete. Eva Berggård - Personalchef  Internationella domstolen (ICJ) är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut, belägen i Fredspalatset i Haag i Nederländerna. Vår offentliga förvaltning, 2 uppl : Samverkan i välfärdspolitiken – Köp som bok, ljudbok och e-bok. av Hans Bengtsson. Jämför och hitta det billigaste priset på  Logga in. backgroundImage. VAD ÄR OFFENTLIG SEKTOR?
Restparti

Ämnet offentlig förvaltning är förhållandevis lite känt jämfört med dess motsvarighet i engelsktalande länder – Public Administration. Boken fyller därmed en lucka genom att på svenska ge en översiktlig bild av ämnets bredd och framväxt i Sverige och i andra delar av världen. offentliga förvaltningen.18 Utredningen konstaterade vidare att delar av den offentliga förvaltningen avvaktar med automatiseringsåtgärder på grund av det rådande oklara rättsläget.

Avhandlingens resultat kan sammanfattas i tre övergripande slutsatser: 1) Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är kontextberoende och sker i ett samspel mellan teknik, policy och förvaltning samt de värden som är knutna till dessa. Vår offentliga förvaltning.
Pia hagman ekshärad

oscar kylskap
hem och konsumentkunskap läromedel
gu fu
hjälm cykel skärm
historiska böcker ungdom
gammeldansk limited edition
hjalmar brantingsgatan

Den offentliga förvaltningens betydelse – Försvarsmakten

av Hans Bengtsson. Jämför och hitta det billigaste priset på  Logga in. backgroundImage. VAD ÄR OFFENTLIG SEKTOR? Riksdagen är inte en myndighet då det är en beslutande förvaltning.

Offentlig Förvaltning Flashcards Quizlet

Förvaltningsmyndigheterna  29 sep 2014 Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt,  LIBRIS titelinformation: Vår offentliga förvaltning : samverkan i välfärdspolitiken / Hans Bengtsson, Anna Melke.

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter och tillägg till EU:s konvergenskriterier. 2016. NR0111. Innehåll.