Ni som känner till Uppsalas läkarprogram - Hpguiden.se

4959

Läkarstudent-arkiv Yasmin Shamsudin

751 02 Uppsala. Postadress. Studievägledningen lärarutbildningen Blåsenhus Box 2136 751 02 Uppsala. Ska du besöka oss? Institutioner och enheter Campusområden Karta över Uppsala universitet. Genvägar. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Forum för samverkan Welcome to Uppsala University.

  1. Internutbildning engelska
  2. Kärleksromaner är bara trams
  3. Ida backlund facebook
  4. Ekonomiskt oberoende
  5. Vklass sundsvall gymnasium
  6. Salutogen förhållningssätt

Frågor om tillgodoräkning av utländska utbildningar mailas till Examensenheten För att kunna ansöka om tillgodoräkning måste du vara antagen och registrerad på det program som du ansöker om tillgodoräkning inom. Inom ramen för målen i examensordningen ovan har följande mål preciserats för läkarprogrammet i Uppsala: Efter genomgången utbildning skall studenten kunna: - visa och tillämpa en sådan förståelse för andra länder och kulturer och för internationella förhållanden, som är av betydelse för den framtida yrkesfunktionen, Detta gäller även annan utbildning eller yrkesverksamhet som är av sådan beskaffenhet och omfattning att den i huvudsak motsvarar en utbildning vid Uppsala universitet. Tillgodoräknande regleras i 6 kap. 6–8 §§ av högskoleförordningen (1993:100).

Hon är erfaren akutläkare och utbildar sig nu till sjuksköterska

Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli. Detta gäller även annan utbildning eller yrkesverksamhet som är av sådan beskaffenhet och omfattning att den i huvudsak motsvarar en utbildning vid Uppsala universitet.

Tillgodoräkna läkarprogrammet uppsala

Hur tar man dubbelexamen? - Studentekonomen

Tillgodoräkna läkarprogrammet uppsala

Tillgodoräkna någon kurs till läkarprogrammet? Hej! Jag vill komma in på läkarprogrammet och planerar att skriva hp i höst om den här vårens hp inte gick vägen. Jag undrar om det finns någon kurs jag kan läsa under tiden jag pluggar inför högskoleprovet som jag sen kan tillgodoräkna i läkarprogrammet? Begäran om att få tillgodoräkna sig naturvetenskapliga kurser från Uppsala universitet för kurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Beslut 2002-03-15 (reg.nr 41-54-02) Begäran om att få tillgodoräkna sig kurser i sociologi för delkurser i Specialpedagogik A vid Örebro universitet. 751 02 Uppsala. Postadress.

Tillgodoräkna läkarprogrammet uppsala

Obligatoriskt moment (allmänt): Läkarprogrammet innehåller moment med obligatorisk närvaro. Detta innebär att en student på en kurs skall ha godkänt på dessa undervisningsmoment för att erhålla godkänd kurs. Läkarprogrammet (utbildning) Lite lika har jag sett att det varit i Uppsala när folk har fått tillgodoräkna sig saker från andra lärosäten i Sverige. Information från Uppsala kommun 2020-03-19 10:39 Uppsala kommun, studenter och elever i coronatider 200318 Information om 6-åriga läkarprogrammet (360 hp) Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs. När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen. Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli.
Kristinagården hallstavik

Att tillgodoräkna är väldigt svårt under preklin, så jag kommer antagligen få börja om. Innehåll: I läkarprogrammet ingår de kurser som framgår av nedanstående I detta fall kan den tenterade kursen tillgodoräknas om studenten så önskar. När det nya läkarprogrammet tas i bruk nästa år kommer det att ha gått ett I Uppsala förra året var väntetiden för att få en AT-plats 14,9 månader. få söka till det nya läkarprogrammet och tillgodoräkna sig de kurser och  En student ansökte hos Uppsala universitet om tillgodoräknande av kurs i förvaltningsrätt från Umeå universitet. Studenten hade dock inte själv läst och genomfört  Om du blir antagen kan du ansöka om tillgodoräknande för de kurser du redan har läst vid ett annat universitet.

Hur lätt är det att byta från läkarprogrammet på ett universitet till ett annat?
Sakrätt uppsats

ceciliagarden
att vara introvert
mats hedlund södersjukhuset
brinellskolan fagersta
gränsen för rattfylleri är 0,2 promille. kan man dömas för rattfylleri om man har 0,1 promille_

Tillgodoräkna sig examensarbete? - Att vara ST-läkare

Det är universitetet eller högskolan du vill studera vid som avgör om du får tillgodoräkna dig utbildning eller inte. Detta gör universitetet eller högskolan utifrån regler om tillgodoräknande i högskoleförordningen kapitel 6 §6-8 och Lissabonkonventionen. Till högskoleförordningen på riksdagens webbplats.

Regler och blanketter: Studentenheten: Medicinska fakulteten

Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli. Detta gäller även annan utbildning eller yrkesverksamhet som är av sådan beskaffenhet och omfattning att den i huvudsak motsvarar en utbildning vid Uppsala universitet. Tillgodoräknande regleras i 6 kap. 6–8 §§ av högskoleförordningen (1993:100). Du som har akademiska meriter motsvarande inledande termin/terminer på något av våra utbildningsprogram kan ansöka om antagning till senare del av program.Antagning till senare del görs i mån av plats både till vår- och hösttermin.

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap inom medicinsk vetenskaplig metodologi och analys, samt utveckla ett kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt. Vid Uppsala universitet gäller enligt Rektors beslut 1993-07-01 och 2008-02-19 följande lokala bestämmelser om tillgodoräknande av studier: A. YRKESEXAMINA. Vill du tillgodoräkna dig utbildning som del av kurs fattas beslutet av den lärare som är examinator på kursen. Undantag utgörs av student som läst och tenterat kurs som ingår i läkarprogrammet, innan studenten antogs till läkarprogrammet. I detta fall kan den tenterade kursen tillgodoräknas om studenten så önskar.