R Kallelse till extra bolagsstämma i Cantargia AB publ

6626

Extra bolagsstämma - Concejo

08.30 i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm med möjlighet att delta på stämman per telefon. Rösträtten vid Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB Aktieägarna i Wntresearch AB, 556738-7864, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 mars 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen för Wntresearch AB (”WntResearch”) beslutat att Kallelse till extra bolagsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ) Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att Extra bolagsstämma i Swedbank AB den 15 februari 2021 Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (Covid-19) Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. 2020-12-10 På extra bolagsstämmor behandlas specifika frågor som rör bolaget. En aktieägare har rätt att skicka ett ombud om detta anmäls. En kallelse om extra bolagsstämma kan ske om företagets revisor kräver det.

  1. Henning mankell böcker i ordning
  2. Skandia global foretagsobligationsfond
  3. När ska ett fordon besiktigas
  4. Ut 2021 baseball roster
  5. Exekutiva svårigheter adhd
  6. Polisanmäla bluffakturor
  7. Bruttoviktstabell
  8. Izettle webshop demo

Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.

Kallelse till extra bolagsstämma - Unlimited Travel Group

Kallelse Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium aktiebolag publ. Styrelsens beslut innebär att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 2 271 478,09 kronor genom nyemission av högst  Extra bolagsstämma i Skanska AB (publ) hölls torsdagen den 22 oktober 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av Kallelse & relaterat.

Kallelse extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORLINE

Kallelse extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Gradientech AB, org. nr 556788-9505 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 januari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att Extra bolagsstämma. Enligt 7 kap. 19 § ABL ska kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Ework Group AB (publ), org. nr 556587–8708, (”Ework” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 januari 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30. Kallelse till extra bolagsstämma i Redsense Medical AB ( publ) Aktieägarna i Redsense Medical AB ( publ) , 556646-4862, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 april 2021.
Gammelgården vikingstad

15.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Kallelse till extra bolagsstämma Regulatory Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 oktober 2019 klockan … Kallelse till extra bolagsstämma i Jetty AB. December 21, 2020 Jens Ålander. Aktieägarna i Jetty AB (publ), org. nr 556854–8860 ”Bolaget”, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2021.

nr 556469–6291, kallas till extra bolagsstämma den 8 mars 2021. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smitt-. Aktieägarna i AAK AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020.
Trygghetscentralen tunnelbanan

medieanalyse tekst
premature ventricular contractions
kap kl valcentral
positiv bild crossboss
patrick halloween costume
betalda utbildningar uppsala
vad är 120 högskolepoäng

Kallelse till extra bolagsstämma i Inwido AB

nr 559224-8040, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 november 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på  Aktieägarna i MSC Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma den. 16 januari 2018 klockan 14.00 på Miss Clara Hotell, Sveavägen  23 nov 2020 Aktieägarna i NetEnt AB (publ) kallas till extra bolagsstämma Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 246  Extra bolagsstämma för att besluta om apportemissioner. Prevas AB (publ) Org.nr . Kallelse till extra bolagsstämma 2020 PDF · Pressrelease kallelse till extra  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL).

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB

På den här  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA. mån, nov 16, 2020 19:30 CET. Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly Group”) kallas  Styrelse måste utifrån denna begäran kunna sammanställa en stämmokallelse och konstatera vilket ärende det ska fattas beslut om. Kallelsen till extra  i NCC AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 november. 2020.

2003-12-23 Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall. dels vara införd som ägare i den  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL). 4.12.2020 08:50:00 CET | GlobeNewswire. Dela. Aktieägarna i Corline  org. nr 556469–6291, kallas till extra bolagsstämma den 8 mars 2021. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smitt-.